Privacybeleid

Giva Works, een dochteronderneming van Giva Wheels B.V., is de verantwoordelijke entiteit voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze privacy verklaring.

Contactinformatie

Onze contactgegevens zijn als volgt:
Giva Works
De Hemeltjes 18
5051 JR Goirle
Tel.: +31 (0)85 401 92 20
E-mail: info@givaworks.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten of wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die we verwerken zijn onder meer:

 • Naam en geslacht
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Voertuiggegevens (nummerplaat/kenteken)
 • Bedrijfsinformatie (KvK registratienummer en BTW nummer)

Bijzondere/Gevoelige Persoonsgegevens

Onze website en/of dienst beoogt geen gegevens te verzamelen over personen jonger dan 18 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij adviseren ouders actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u denkt dat we persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige zonder die toestemming, neem direct contact met ons op en we zullen die informatie verwijderen.

Doeleinden en grondslagen voor gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerking van uw bestellingen en betalingen
 • Communicatie over onze diensten
 • Informatie over wijzigingen in onze producten/diensten
 • Mogelijkheid tot het aanmaken van een account

Bovendien verwerken we persoonsgegevens als we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor belastingaangifte.

Bewaartermijn van gegevens

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. We hanteren onder andere de volgende bewaartermijnen:

 • Persoons- en adresgegevens: zolang iemand klant bij ons is en tot maximaal 7 jaar daarna.
 • Overige persoonsgegevens: maximaal 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en delen deze alleen als dit nodig is om onze overeenkomst met u uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken

We gebruiken technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies en eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Diensten van derden

We gebruiken Google Analytics om statistieken bij te houden en Trengo voor chatfuncties. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor dergelijke verzoeken kunt u contact met ons opnemen.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

We nemen de beveiliging van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, neem dan contact met ons op.